Arbeidsrecht

Iedere ondernemer die personeel in dienst heeft, heeft te maken met arbeidsrechtelijke zaken. Dat begint al bij het aannemen van personeel. Heeft u de juiste arbeidsovereenkomst aangeboden? Tijdens het dienstverband kunt u wederom met tal van zaken te maken krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van ziekte of medezeggenschap. Helaas kan het ook zo zijn dat u afscheid moet of wilt nemen van een medewerker. Welke stappen moet u daarbij zetten? Voor de Zaak helpt u graag bij alle aspecten van het arbeidsrecht.

Lukt het niet om voor uw zaak de verschillende belangen op één lijn te krijgen? Onze toegevoegde waarde als advocaat, ligt ook in het procederen op het moment dat dit noodzakelijk is.

U kunt bij ons onder andere terecht met vragen over:

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Ontslag
 • Wijziging en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
 • Reorganisaties en herstructureringen
 • Cao’s en bedrijfsreglementen
 • Concurrentie- en relatiebedingen
 • Ondernemingsraad- en medezeggenschapsvraagstukken
 • Flexibele arbeid
 • Grensoverschrijdende arbeid
 • De positie van de statutair directeur
 • Arbeidsongeschiktheid/ziekte
 • Arbeidsomstandigheden
 • Werkgeversaansprakelijkheid

We adviseren ook de Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) mag binnen de onderneming meepraten over bedrijfseconomische beslissingen van de directie. Ook behartigt de OR de belangen van het personeel in een onderneming. Medewerkers kunnen zo via de OR betrokken worden bij de onderneming en hebben daarmee invloed op het beleid.

Het werk van een OR is soms ook complex; ingewikkelde bedrijfseconomische besluiten of regelingen die invloed hebben op de arbeidsvoorwaarden van collega’s roepen nog wel eens bij de OR vragen op. Vaak moet de OR ook binnen een erg korte termijn adviseren of instemmen. Professioneel extern advies of juridische sparren met een arbeidsrecht advocaat is dan vaak een oplossing.

Onze advocaten hebben kennis van het medezeggenschapsrecht; wij adviseren zo diverse ondernemingsraden. Bijvoorbeeld over de bevoegdheden van de OR (recht op instemmings-, advies- en initiatiefrecht), de instelling van een OR (wanneer is dit verplicht), en de faciliteiten van de OR (tijdsbeslag, inhuur deskundigen et cetera). Daarnaast hebben wij kennis van het medezeggenschapsrecht in reorganisatietrajecten.

Goed om te weten is dat volgens artikel 22 WOR de OR extern (juridisch) advies van een advocaat kan inwinnen, voor zover het gaat om 'kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de OR'. De kosten worden dan door de onderneming gedragen.

Ben je OR-lid, heb je vragen over het medezeggenschapsrecht of de WOR, neem dan contact op met Marivonne van Kralingen of Sander Oudenhoven.

© 2024 - Voor de Zaak
Created by LR Internet