Disclaimer

De informatie die u op deze website en in de nieuwsberichten vindt is door Voor de Zaak met zorg samengesteld en uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Voor de Zaak garandeert niet dat de informatie op deze website volledig, juist en vrij is van schrijffouten. Aan de informatie op deze website en in nieuwsberichten kunt u geen rechten ontlenen en u dient deze informatie niet als advies te beschouwen. Voor de Zaak aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website en in nieuwsberichten. Als u gebruik wilt maken van informatie van deze website dient u vooraf toestemming te verkrijgen. De website bevat informatie die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht wordt beschermd.

© 2023 - Voor de Zaak
Created by