Ondernemingsrecht

Voor de Zaak biedt advies en begeleiding op het gebied van ondernemersrecht in de brede zin van het woord. Ondernemers komen met juridische vraagstukken in aanraking bij het sluiten van contracten met andere partijen. Denk daarbij aan leveringsovereenkomsten tussen fabrikant en groothandel, maar ook aan overeenkomsten van opdracht, algemene voorwaarden en internationale transacties.

In overnames komen deze verschillende aspecten samen. Ook bij allerlei vormen van samenwerking is een goede uitwerking van de rechten en plichten van alle partijen van essentieel belang, zoals bij het sluiten van joint-venture overeenkomsten en aandeelhoudersovereenkomsten. Via onderhandelingen komen tot een maatwerkoplossing voor de voorliggende situatie is onderdeel van ons dagelijks werk.

Ook als het niet lukt om de verschillende belangen op één lijn te krijgen, zijn we er voor uw zaak; als advocaten ligt een belangrijke toegevoegde waarde in het procederen.

U kunt bij ons onder andere terecht met vragen over:

  • Aandeelhoudersovereenkomsten
  • Conflicten tussen bestuur en aandeelhouders
  • Conflicten tussen aandeelhouders
  • Distributie- en agentuurovereenkomsten
  • Koop- en huurovereenkomsten
  • Internationale overeenkomsten
  • Leveringsovereenkomsten
  • Algemene voorwaarden
  • Overeenkomsten van opdracht
  • Samenwerkingsovereenkomsten
© 2024 - Voor de Zaak
Created by LR Internet