Legal

Voor de zaak B.V. handelend onder de naam Voor de Zaak
Kvk-nummer: 66864453
BTW-nummer: NL856730488B01

T: +31 (0)77 206 80 00
F: +31 (0)77 201 12 34
E: info@voordezaak.nl 

Beroepsorganisatie
Onze advocaten zijn beëdigd en ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten:
Nederlandse Orde van Advocaten
Neuhuyskade 94
2596 XM Den Haag

Op de website van deze organisatie vindt u de wettelijke voorschriften en gedragsregels waaraan advocaten zich moeten houden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Voor de Zaak is ondergebracht bij Berkelstaete, gevestigd aan de Larenseweg 50 te Lochem.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van Voor de Zaak zijn op alle rechtsverhoudingen van Voor de Zaak van toepassing.

Niet tevreden?
Voor de Zaak vindt het erg belangrijk dat u als cliënt tevreden bent over de geleverde diensten en de samenwerking met onze advocaten; toch kan het voorkomen dat u niet (helemaal) tevreden bent. Indien u ontevreden bent over de dienstverlening of over de declaratie, dan vragen wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Ook kunt u de procedure volgen zoals die staat beschreven in onze klachtenregeling.

Client identificatie
Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, (WWFT) zijn advocaten verplicht in bepaalde gevallen de identiteit van cliënten te verifiëren, voordat zij een opdracht kunnen aanvaarden. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

© 2023 - Voor de Zaak
Created by