Sparringspakket voor ondernemers

Het sparringspakket houdt in dat wij op regelmatige basis met u in gesprek gaan om op die manier te stimuleren dat zaken pro actief worden opgepakt. De frequentie bepaalt u, waarbij wij adviseren in ieder geval twee maal per jaar bij elkaar te komen.

Voorafgaande aan een sparringsgesprek stellen wij gezamenlijk een agenda op. Van elk sparringsgesprek wordt na afloop een gespreksverslag gemaakt waarin wordt vastgelegd wat is besproken hebben en welke acties wij gaan inzetten.

Een sparringsgesprek is enerzijds bedoeld om u te informeren over aanstaande wetswijzigingen en anderzijds om samen te sparren over algemene of individuele zaken die binnen uw organisatie spelen. Het doel van deze gesprekken is het voorkomen van juridische procedures.

Voor de Zaak onderstreept dit doel door voor zaken waarin samen met u is ingezet op preventie, maar dit toch niet is gelukt, de werkzaamheden die gemoeid zijn met de juridische procedure uit te voeren tegen een gereduceerd uurtarief. Voorwaarde hierbij is dat de zaak besproken is in een van de gesprekken en de kwestie is opgenomen in het gespreksverslag.

Zoals aangegeven is het verder voor ons van belang dat de drempel om ons te bellen zo laag mogelijk blijft. U kunt dus altijd bij ons terecht voor korte vragen, zonder dat u daarvoor een rekening krijgt. Uiteraard zal wat meer uitvoerig advies wel in rekening worden gebracht.

Tarieven sparringspakket

De kosten voor het sparringspakket bedragen € 495,00 exclusief BTW per gesprek. Hiervoor krijgt u:

  • een sparringsgesprek van ca. 1,5 - 2 uur, inclusief juridisch advies;
  • een duidelijk verslag en concrete actielijst zodat u zelf in de tussentijd ook concreet verder kunt;
  • tussentijds kort telefonisch advies, naar behoefte.

De overige werkzaamheden zullen tegen ons gebruikelijke uurtarief bij u in rekening worden gebracht. Wij rekenen geen kantoorkosten.

Neem contact op voor een afspraak

Wij helpen u graag

Bedrijfsnaam
© 2024 - Voor de Zaak
Created by LR Internet