Rob de Hair
Advocaat

Rob de Hair Rob de Hair

Gevormd in een brede Rotterdamse ondernemingsrechtpraktijk is het zoeken naar duidelijke oplossingen onderdeel van mijn DNA geworden. De woorden “dat kan niet” zullen dan ook niet snel uit mijn mond komen. Het geeft juist een kick om die oplossing te vinden die partijen verder brengt of het verweer te voeren dat de tegenpartij schaakmat zet. Niet door middel van juridisch abracadabra, maar door heldere adviezen en keuzes voor u, in het Engels of in het Nederlands – net waar de situatie om vraagt.

De Grotius specialisatieopleiding in nationaal en internationaal contracteren, heb ik in 2011 met goed gevolg afgerond. Dat stelt mij in staat om heldere contracten te schrijven, de verschillende keuzes bij het onderhandelen over een contract voor u te schetsen en maatwerk te bieden voor elke uitdaging. Daarnaast ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht en de Vereniging Corporate Litigation.

In aanvulling op en naast mijn werk ben ik lid van het bestuur van afdeling Noorderpoort van Ondernemend Venlo. Daarnaast ben ik actief als bestuurslid van het jaarlijkse lokale schaatsevenement Venlo on Ice, draag ik mijn steentje bij aan de werving van sponsorgelden door Stichting Bravissimo en aan de organisatie van activiteiten door de Innovatoren van Kiwani’s Venlo-Jaomerdal.

Terug naar overzicht
© 2024 - Voor de Zaak
Created by LR Internet