Het tussentijdse opzegbeding
01 december 2021

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd komt veel voor; het is flexibel en kan dienen als een verlengde proeftijd. Toch willen werkgever en werknemer nog wel eens eerder uit elkaar dan wat ze voorzien hadden. Een tussentijds opzegbeding biedt dan uitkomst. We zien nog regelmatig dat een tussentijds opzegbeding in een bepaalde tijd arbeidsovereenkomst ontbreekt. Om problemen bij de (tussentijdse) opzegging te voorkomen, is zo’n beding wel aan te raden.

Wat is een tussentijds opzegbeding
Een tussentijds opzegbeding is een bepaling in de arbeidsovereenkomst waarin is aangegeven dat zowel werknemer als werkgever het recht hebben om een tijdelijke arbeidsovereenkomst tussentijds te mogen opzeggen. Indien die bepaling niet is opgenomen kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet zomaar door werkgever en werknemer worden opgezegd en zal de arbeidsovereenkomst doorlopen tot de afgesproken einddatum.

Nog steeds een geldige ontslagreden nodig
Let op: ook bij een tussentijdse opzegging dient de werkgever nog steeds een geldige ontslagreden te hebben. Dat wil zeggen dat het ontslag is gebaseerd op het vervallen van een functie bij reorganisatie of dat de werknemer bijvoorbeeld wegens een verstoring van de arbeidsrelatie of disfunctioneren wordt ontslagen. Partijen kunnen ook samen beslissen dat ze uit elkaar gaan en dit vastleggen in een vaststellingsovereenkomst.

Gevolgen
Indien geen gebruik is gemaakt van een tussentijds opzegbeding is het zaak op de volgende punten te letten:

WW rechten

Indien geen tussentijds opzegbeding is opgenomen kan dit tot problemen leiden voor de werknemer indien hij tussentijds opzegt. Indien de werknemer eerder uit dienst gaat - zonder dat een tussentijds opzegbeding is overeengekomen - verspeelt de werknemer het recht op inkomen tot de einddatum van het arbeidsovereenkomst. Het UWV zal dan beslissen dat pas een WW-uitkering wordt verstrekt na afloop van de oorspronkelijke einddatum van de bepaalde tijd overeenkomst.

Schadeplicht bij geen beding

Indien geen tussentijds opzegbeding is opgenomen kan de werknemer of werkgever die eerder opzegt een schadevergoeding verschuldigd zijn aan de werkgever resp. de werknemer. De rechter kan dit bedrag wel matigen.

Het beding zelf
Het beding zelf is niet moeilijk, en kan ook gedurende de arbeidsovereenkomst nog worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst (uiteraard alleen met toestemming van werkgever en werknemer). Denk bij een dergelijk beding aan een toevoeging in de arbeidsovereenkomst zoals: ”… deze arbeidsovereenkomst kan door beide partijen tussentijds worden opgezegd tegen de wettelijke opzegtermijn…”

Bewust geen beding
Overigens kan een tussentijds opzegbeding ook bewust niet zijn opgenomen; je bindt als werkgever zo de werknemer voor een langere periode, bijvoorbeeld vanwege bijzondere kwaliteiten van de werknemer of de gewenste afronding van een project door de werknemer. Uiteraard mis je dan wel de mogelijkheid om eerder uit elkaar te gaan mocht je samen niet meer door een deur kunnen.

Conclusie
Een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst is in het algemeen wel aan te raden, maar let op de gevolgen, voor werknemer en werkgever, indien dit beding niet is opgenomen.

Bekijk ook onze kennisvideo over het tussentijds opzegbeding

Heb je meer vragen over hoe om te gaan met de arbeidsovereenkomst, en ben je op zoek naar maatwerk? De arbeidsrechtspecialisten van Voor de Zaak helpen je graag. Neem contact op met Sander!

Sander Oudenhoven
advocaat arbeidsrecht

Terug naar overzicht
© 2024 - Voor de Zaak
Created by