Vanaf woensdag 1 april 2020: aanvragen compensatie betaling transitievergoeding
03 april 2020

Vanaf 1 april 2020 kunt u als werkgevers de aanvraag tot compensatie van de betaalde transitievergoedingen indienen bij het UWV voor de (slapende) dienstverbanden die beëindigd zijn na twee jaar arbeidsongeschiktheid.

Regeling: termijn aanvraag

U kunt bij het UWV compensatie van de transitievergoeding vragen indien de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer wordt beëindigd of indien de arbeidsovereenkomst al is beëindigd. De terugwerkende kracht geldt voor dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015.

Belangrijk om te weten is dat de aanvraag uiterlijk binnen zes maanden na betaling volledige transitievergoeding moet gebeuren. Het moment van betaling is het moment dat bedrag is afgeschreven van de bankrekening van werkgever.

Voor de (slapende) dienstverbanden die geëindigd zijn vóór 1 april 2020 moet de aanvraag uiterlijk 30 september 2020 worden gedaan.

Welk bedrag krijgt u terug?

Het kan zijn dat u niet de volledige kosten van de betaalde transitievergoeding vergoed krijgt. De compensatie is gemaximeerd op de hoogte van de transitievergoeding zoals deze gold op het moment dat de werknemer 2 jaar ziek was. Verder worden ook nog een aantal andere zaken, zoals betaalde werkgeverslasten over de transitievergoeding niet gecompenseerd. Daarnaast is het zo dat wanneer sprake was van een verlengde loondoorbetalingsverplichting (als gevolg van een loonsanctie) of gedurende de periode dat het dienstverband slapend is gehouden ook transitievergoeding is opgebouwd. Dit gedeelte van de transitievergoeding is de werkgever verschuldigd, maar wordt door het UWV niet gecompenseerd. 

Welke informatie?

De gegevens die overgelegd moeten worden zijn:

 • arbeidsovereenkomst;
 • stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is beëindigd (toestemming UWV, beschikking kantonrechter, vaststellingsovereenkomst);
 • als de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd na toestemming UWV: een verklaring van werkgever dat werknemer ziek was op datum einde arbeidsovereenkomst, periode van ziekte werknemer, naam bedrijfsarts;
 • loonstroken;
 • de berekening van de transitievergoeding
 • gegevens die gebruikt zijn om transitievergoeding te berekenen;
 • bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum.

Bezwaar & beroep

Ontvangt u een afwijzende beslissing kunt u tegen deze beslissing binnen zes weken bezwaar aan tekenen. Indien nodig kunt u daarna nog in beroep bij de rechtbank.

Stappen bij het UWV

Stap 1:
Start uw aanvraag op het Werkgeversportaal en controleer uw instellingen in eHerkenning. Om de aanvraag compensatie transitievergoeding te kunnen doen, heeft u een machtiging nodig. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag het dan snel aan.

Stap 2:
Upload de volgende informatie:

 • De arbeidsovereenkomst.
 • Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst.
 • Uw berekening van de hoogte van de transitievergoeding en loonstroken.
 • Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum.

Stap 3:
Vraag de compensatie aan

Meer informatie

https://www.uwv.nl/werkgevers/werkgever-en-ontslag/compensatie-transitievergoeding/langdurige-arbeidsongeschiktheid/compensatie-aanvragen 

Hulp nodig?

Wenst u meer informatie over de komende regelingen en de praktische uitwerking, of heeft u behoefte aan arbeidsrechtelijk advies, neem dan gerust contact met ons op contact via info@voordezaak.nl of 077-2068000. Uiteraard bent u ook van harte welkom voor een kop koffie of digitale kop koffie om nader kennis te maken.

Terug naar overzicht
© 2024 - Voor de Zaak
Created by