Vakantieoord dicht; ik kom wel werken
01 april 2020

“Vakantieoord dicht; ik kom wel werken” Uw werknemer wil zijn vakantie intrekken door de coronacrisis, kan dat?

Niet op vakantie in mei

Op 31 maart 2020 zijn door het kabinet de huidige maatregelen in verband met de coronacrisis verlengd tot 28 april. Premier Rutte heeft daarbij afgeraden om plannen te maken voor de aankomende meivakantie. Wat nu als uw personeel al plannen had voor de meivakantie en vakantie gepland stond? Is uw werknemer verplicht om in deze periode de vakantiedagen op te nemen of kan de werknemer claimen de vakantiedagen in te trekken?

Wens werknemer

De wet bepaalt dat verlof wordt vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. De werkgever moet deze gewichtige redenen dan wel binnen twee weken kenbaar maken en de aanvraag afwijzen. De vakantie staat anders vast.

De vakantie staat vast, maar….

Een werknemer kan daarna niet eenzijdig claimen dat de vakantiedagen worden ingetrokken of verschoven. Daar is medewerking van de werkgever voor nodig.

Bent u verplicht die medewerking te verlenen? Nee, u bent daartoe niet verplicht. De redelijkheid speelt daar natuurlijk altijd wel een rol. Heeft u voldoende werkzaamheden voor de werknemer in de periode dat hij verlof zou hebben, is het de vraag in hoeverre het redelijk is niet op het verzoek van de werknemer in te gaan. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de situatie dat de werknemer door opname van de vakantiedagen nu geen verlof meer heeft om ‘echt’ op vakantie te gaan. Er kan dan geen invulling worden gegeven aan de recuperatiefunctie waarvoor vakantie bedoeld is.

Aan de andere kant kunt u goede redenen hebben om het verzoek te weigeren. Zo kan u al vervanging hebben geregeld voor de periode dat uw werknemer op vakantie zou zijn. Of u heeft er financiële zin belang bij door het wegvallen/teruglopen van werk dat gepland verlof wordt opgenomen. Denk ook aan de situatie dat het toestaan van intrekken van verlof later in het jaar tot rooster-technische problemen leidt als iedereen dan wel met vakantie wil.

Ons advies

In principe staat de vastgestelde vakantie van de werknemer echt vast. Maar werkgever en werknemer hebben elkaar juist nu hard nodig. Ga met elkaar in overleg en probeer tot een redelijke oplossing te komen. Als de wereld stukje bij beetje weer gaat draaien draagt een gezamenlijke oplossing bij aan motivatie en inzet van een ieder.

Vragen?

Heeft u over het intrekken van verlofdagen vanwege corona of andere corona-gerelateerde vragen bijvoorbeeld over de NOW-regeling. Neem dan gerust contact met ons op via marivonne@voordezaak.nl of sander@voordezaak.nl 

Terug naar overzicht
© 2024 - Voor de Zaak
Created by