Komende herziening concurrentiebeding
26 februari 2024


Op 2 juni 2023 heeft Minister van Gennip aangekondigd een wetsvoorstel voor te bereiden om de regels omtrent  het concurrentiebeding grondig aan te scherpen.

De belangrijkste wijzigingen in het wetsvoorstel:

  • het concurrentiebeding wordt wettelijk begrensd in duur;
  • bij het opnemen van het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst moet het geografisch bereik worden opgenomen, gespecificeerd en gemotiveerd;
  • bij het opnemen van het concurrentiebeding zullen werkgevers ook bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd ‘het zwaarwichtige bedrijfsbelang” van het opnemen van het concurrentiebeding moeten motiveren (hetgeen nu al geldt voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd);
  • bij het inroepen van het beding zal een werkgever in beginsel een vergoeding moeten betalen, vastgesteld op een bij wettelijk voorschrift bepaald percentage van het laatste verdiende salaris van de werknemer.

Op 13 februari jl. werd een motie aangenomen dat, naast de voorgestelde 4 elementen, tevens een vijfde element opgenomen wordt in het wetsvoorstel, namelijk:  

  • een concurrentiebeding is nietig indien het is gesloten met een werknemer die minder dan 1,5 keer modaal salaris verdient bij een voltijd dienstverband.

We wachten op het wetsvoorstel van Minister Van Gennip, gepland voor internetconsultatie in het eerste kwartaal van 2024.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de aangekondigde wijzigingen.

Terug naar overzicht
© 2024 - Voor de Zaak
Created by