Het schriftelijke vaste contract bespaart geld
03 januari 2020

Het schriftelijke vaste contract bespaart geld

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (afgekort: “WAB”) in werking getreden. Om vaste dienstverbanden te bevorderen bestaat er nu een bonus voor de werkgever; de WW premie gaat omlaag. Maar wel onder strikte voorwaarden. Dat zit zo.

De WW-premie

Werkgevers betalen belasting over het loon van hun werknemers, waaronder de WW-premie. De WW-premie bestond tot en met 2019 uit een algemene premie en een sectorpremie. Deze laatste was afhankelijk van de sector waarin de werkgever opereert.

2020: beloning voor het vaste contract

Vanaf 1 januari 2020 betaalt de werkgever een lagere WW-premie voor een werknemer met een “vast” contract en een hogere WW-premie voor een werknemer met een “flexibel” contract. De bedoeling hiervan is dat werkgevers aan werknemers eerder een “vast” contract aanbieden.

Het verschil tussen de lage en de hoge premie bedraagt 5 procent; voor 2020 zijn de lage en hoge tarieven voorlopig vastgesteld op 2,94% en 7,94%.

Op deze hoofdregel bestaan twee uitzonderingen namelijk in het geval van leerwerktrajecten en voor jongeren tot 21 jaar indien zij niet meer dan twaalf uur per week werken. Ook dan is de lage premie van toepassing.

Van een “vast” contract is sprake:

  • bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  • waarbij er geen sprake mag zijn van een oproepovereenkomst (bijv. nul-urencontract); de arbeidsomvang (het aantal uren per week of maand) moet vast staan;
  • waarbij deze schriftelijk is vastgelegd;
  • en door werkgever en werknemer is ondertekend.

LET OP: een ‘schriftelijk’ ‘ondertekend’ vast contract

Vanwege de controle door de belastingdienst moeten werkgevers er voor zorgen dat ze voldoen aan het volgende:

  • werkgevers moeten een kopie van het vaste contract opnemen in hun loonadministratie;
  • dit mag ook een verlengingsbrief of addendum zijn (bijvoorbeeld na een bepaalde tijd contract);
  • contract, addendum of verlengingsbrief moeten ondertekend zijn door werkgever èn werknemer;
  • de aard van het contract moet zichtbaar worden op de loonstrook.

Wanneer uitsluitend een contract voor bepaalde tijd op schrift is gesteld, en deze stilzwijgend is overgegaan in een vast contract, is de werkgever het hoge tarief verschuldigd.

Uitstel administratieve eisen tot 1 april 2020

Voor veel werkgever geldt dat ze niet beschikken over een vast contract van hun werknemers of alleen een eenzijdige verlengingsbrief (niet ondertekend door de werknemer). Daarom heeft de minister de werkgever nog de gelegenheid gegeven tot 1 april 2020 alsnog aan deze verplichtingen te voldoen.

Als er dus geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de administratie te vinden is, of een addendum/verlengingsbrief die door werkgever en werknemer is ondertekend, is het dan ook zaak om die nog vóór 1 april 2020 op papier te zetten.

Tot slot

Een vast contract wordt dus voor de werkgever goedkoper dan een flexibel contract. Al komen er wel administratieve verplichtingen bij. Hoe dan ook is het goed dat werkgever beoordelen welke flexibele contracten vervangen kunnen worden door een vast contract, en wat dat zal opleveren. Voor de Zaak denkt daarbij graag met u mee.

Bel of mail ons gerust.

Terug naar overzicht
© 2024 - Voor de Zaak
Created by