Het slapende dienstverband wakker geschud
01 maart 2019

Vanaf 1 april 2020 aanvraag doen voor een compensatie van de betaalde transitievergoeding na 2 jaar ziekte
Twee jaar ziek en dan ook nog een transitievergoeding moeten betalen; door veel werkgevers werd als onrechtvaardig ervaren dat bij ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid van een werknemer ook nog de transitievergoeding moest worden betaald; de kosten gedurende de arbeidsongeschiktheid waren al zo hoog opgelopen.

Slapend in dienst

In de praktijk probeerde werkgevers onder deze transitievergoeding uit te komen door een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid ‘slapend’ in dienst te houden; volgens de jurisprudentie toelaatbaar, maar wellicht ook niet erg netjes. En met risico’s voor de werkgever namelijk voor hem blijft de re-integratieverplichting bestaan en na herstel ook de verplichting de werknemer in de organisatie terug te plaatsen terwijl er wellicht in de organisatie geen plek meer is voor hem of haar.

Wet: compensatie betaling transitievergoeding
De Wetgever heeft de nadelen voor werknemer en werkgever van het slapende dienstverband weer wat in balans gebracht.

Op 1 januari 2020 zal de wet in werking treden die werkgevers zal compenseren na betaling van een transitievergoeding aan werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn geweest. Dit moet ertoe bijdragen dat de werkgever – doordat hij wordt gecompenseerd voor het betalen van de transitievergoeding – niet langer kiest voor het slapende dienstverband.

Regeling: hoe aanvragen en welke informatie

Eerder was onduidelijk hoe de compensatie zou plaatsvinden en welke informatie nodig is voor een aanvraag voor compensatie. Dit is nu duidelijk geworden door een regeling die op 1 april 2020 in werking treedt.

Hierin worden de volgende punten duidelijk.

Algemeen

 • Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV compensatie van de transitievergoeding vragen indien zij de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer beëindigen of indien zij de arbeidsovereenkomst hebben beëindigd vanaf 1 juli 2015.

Aanvraag

 • uiterlijk zes maanden na betaling volledige transitievergoeding, en
 • uiterlijk 30 september 2020 voor betaalde transitievergoedingen vóór 1 april 2020.

Moment van betaling

 • moment dat bedrag is afgeschreven van de bankrekening van werkgever.

Bezwaar

 • de beslissing van het UWV is een beschikking waartegen eventueel bezwaar en beroep mogelijk is.

De gegevens die overgelegd moeten worden:

 • arbeidsovereenkomst;
 • stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is beëindigd (toestemming UWV, beschikking kantonrechter, vaststellingsovereenkomst);
 • als de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd na toestemming UWV: een verklaring van werkgever dat werknemer ziek was op datum einde arbeidsovereenkomst, periode van ziekte werknemer, naam bedrijfsarts;
 • loonstroken;
 • gegevens die gebruikt zijn om transitievergoeding te berekenen;
 • bewijs van betaling van de transitievergoeding.

Conclusie
Met de regeling wordt geprobeerd om bij de werkgever de drempel weg te nemen voor het beëindigen van zogeheten slapende dienstverbanden. Vanaf 1 april 2020 is een slapend dienstverband dus niet meer nodig.

Wilt u nu al afscheid nemen van een werknemer met een slapend dienstverband, dan is dat mogelijk. Hiervoor wordt u vanaf 1 april 2020 gecompenseerd door het UWV.

Bewaar wel goed alle documenten die zien op het einde van het dienstverband en de reden daarvan, de periode van arbeidsongeschiktheid en de berekening en betaling van de transitievergoeding goed te bewaren.

Voor meer informatie over de komende regelingen en de praktische uitwerking, of heeft u behoefte aan arbeidsrechtelijk advies, neem dan gerust contact met mij op contact via sander@voordezaak.nl of 06-2446 5228. Uiteraard bent u ook van harte welkom voor een kop koffie om nader kennis te maken.

Terug naar overzicht
© 2024 - Voor de Zaak
Created by