Het coronavaccin: De (zorg)medewerker verplicht vaccineren?
01 december 2020

De verwachting is dat begin januari 2021 Nederland de eerste levering van coronavaccins ontvangt. Zorgmedewerkers zullen als een van de eerste medewerkers de oproep ontvangen om te worden gevaccineerd. Goed nieuws voor de zorginstellingen en haar werknemers, maar wat als een medewerker zich verzet tegen een vaccinatie?

Vaccinatieplicht voor mijn werknemers

Eén van de belangrijkste grondrechten is het recht op onaantastbaarheid van het lichaam, opgenomen in de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Er mag alleen onder bepaalde voorwaarden een inbreuk gemaakt worden op deze grondrechten. Een werknemer kan richting zijn werkgever niet rechtstreeks een beroep doen op deze grondrechten, maar moet dit doen via het goed werkgeverschap en het goed werknemerschap (belangenafweging).

Belangenafweging bij de coronavaccinatie

De vaccinatieplicht is een zware inbreuk. Tegelijkertijd is de impact en reikwijdte van de coronacrisis uitzonderlijk. Vaccinatie is niet alleen gericht op het beschermen van de werknemer zelf, maar dient ook ter bescherming van kwetsbare patiënten en de collega’s van de werknemer. Een werkgever in de zorg zal bij het verlangen van een vaccinatie duidelijk moeten maken waarom op andere manieren de gezondheid van patiënten en collega’s niet kan worden gewaarborgd. Daarbij rekening houdend met  persoonlijke beschermingsmiddelen, de mate van kwetsbaarheid van de patiënt, en de (on)mogelijkheid om de coronaregels in acht te nemen.  

Mijn werknemer weigert de vaccinatie

Wanneer een werknemer blijft weigeren om zich te laten vaccineren dan kan de zorgwerkgever besluiten om de werknemer niet meer toe te laten tot zijn werk. In dat geval moet beoordeeld worden of er ander passend werk voor de werknemer is. Hier geldt natuurlijk wel dat de bovengenoemde belangenafweging eerst moet zijn gemaakt.

Geen passend werk

Als er geen passend werk is, zit de werknemer verplicht thuis. Of de werknemer dan recht heeft op salaris hangt af van het feit in wiens risicosfeer het thuiszitten valt. Enerzijds is het de werkgever die besluit om de werknemer niet meer toe te laten tot het werk. Anderzijds is het de keuze van de werknemer om zich niet te laten vaccineren; met vaccinatie kan hij namelijk wel gewoon aan het werk. Het niet-werken wordt in het algemeen al vrij snel tot de risicosfeer van de werkgever gerekend. De werknemer kan zich op dit punt ook beroepen op zijn grondrecht om zich niet te hoeven inenten. De werknemer behoudt dus al snel zijn recht op salaris.

Conclusie

Voor de zorgwerkgever is het niet eenvoudig een vaccinatieplicht in te voeren; een goede belangenafweging is sowieso noodzakelijk, maar ook het tijdig in gesprek gaan met je werknemers en de ondernemingsraad over het verlangen tot vaccinatie. De bereidheid tot vaccinatie zal daarmee in ieder geval naar verwachting ook stijgen.

Wilt u meer weten over de gevolgen van Corona, vaccinatie, en arbeidsrecht, neemt u dan gerust contact met ons op.

Artikel door: Sander Oudenhoven

Terug naar overzicht
© 2024 - Voor de Zaak
Created by