1 januari 2020: flexibel oproepcontract wordt vaster
01 november 2019

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt het verschil tussen een flexibel en vast arbeidscontract kleiner. Zo geeft de Rijksoverheid aan op haar website. Bedoeld wordt echter: met de WAB wordt het flexibele contract vaster. Dit geldt in ieder geval als we het hebben over het oproepcontract.

Dat zit zo.

Positie oproepkracht
De bedoeling van de WAB is dat de positie van de oproepkracht verder wordt versterkt met de volgende 4 maatregelen.

 1. Op tijd oproepen: 4 dagen
  De werknemer moet minstens 4 dagen van tevoren worden oproepen. Doe u dat niet, dan hoeft de werknemer aan de oproep geen gehoor te geven.
 2. Intrekken oproep voor de aanvang van het werk
  Indien de oproep binnen 4 dagen wordt ingetrokken dan heeft uw werknemer alsnog recht op loonbetaling over de periode waarvoor hij is opgeroepen.
 3. Of afwijken via cao
  Als u een cao of regeling sluit, mag u de bovenstaande termijn van 4 dagen verkorten tot in ieder geval 1 dag.
 4. Geen gegarandeerde arbeidsomvang: ieder jaar een aanbod
  Heeft u met de werknemer geen minimaal aantal uren afgesproken? Dan dient u steeds na 12 maanden een aanbod te doen met het gemiddelde aan gewerkte uren in de voorgaande 12 maanden als uitgangspunt.

Doet u dit aanbod niet? Dan heeft de werknemer recht op het loon over het gemiddelde aantal uren per maand, vanaf de periode dat u het aanbod had moeten doen.

Het kan ook zijn dat de werknemer juist flexibiliteit wenst; de werknemer kan dan het aanbod afwijzen. Het oproepcontract blijft dan bij het oude.

De oproepkracht krijgt meer rechten

De bovenstaande maatregelen leiden inderdaad tot meer zekerheid voor de oproepkracht.

Maar, in de periode waarin de werknemer nog een contract voor bepaalde tijd heeft, zal de werknemer naar verwachting niet vaak aanspraak maken op zijn rechten. Waarschijnlijk is de werknemer dan bang dat hij minder zal worden opgeroepen. Of de werknemer wilt juist flexibiliteit. In beide gevallen zal de werknemer het aanbod afwijzen en het oproepcontract gaat op dezelfde voet verder.

Wel of geen oproepovereenkomst?
Zeker als de werkzaamheden fluctueren of incidenteel voorkomen is een oproepcontract nog steeds zinvol. Een oproepcontract heeft haken en ogen, maar blijft zeker in het begin van de arbeidsrelatie een goede (juridische) start.

We helpen u graag bij het bekijken en beoordelen van de mogelijkheden van een (oproep)arbeidsovereenkomst, en de afstemming met uw werk en het arbeidsaanbod.

Bel of mail ons gerust.

Terug naar overzicht
© 2024 - Voor de Zaak
Created by